Brobygning foregår på en erhvervsskole

Et brobygningsforløb er forankret på en erhvervsskole med løbende optag og undervisning i hold med et fast skema. Det gør de unge bekendt med det ordinære uddannelsesmiljø, styrker de unges netværk og understøtter overgangen til ordinær uddannelse.

Tilvænning til uddannelsesmiljøet

Brobygningsforløb er forankret og foregår på en erhvervsskole. Der er løbende optag på brobygningsforløbet, og undervisningen foregår i hold med et fast fuldt skema. Et brobygningsforløb varer i gennemsnit cirka tre måneder.

Kort fortalt bidrager placeringen på en erhvervsskole til, at:

  • De unge forankres i det ordinære uddannelsesmiljø. Det styrker deres netværk med andre unge og undervisere og understøtter overgangen til ordinær uddannelse.
  • De unge kan starte op, så snart de er visiteret til et brobygningsforløb. Det sikrer, at der ikke er huller imellem visitation og indsats, der kan medvirke til, at de unge mister motivationen.
  • De unge får en hverdag med en fast struktur og forventning om dagligt fremmøde. Det vænner de unge til uddannelsesmiljøets faste rammer og øger sandsynligheden for, at de fastholdes i – og i sidste ende gennemfører – en erhvervsuddannelse.

Der er ingen tvivl om, at det gør en stor forskel for de unge, at de skal møde på en skole og følge et fast skema ligesom alle de andre elever. De oplever at være en del af det ungdomsmiljø, der hos os er på en handelsskole
Susan Ipek Bostan
Underviser og mentor Uddannelsesbroen