Brobygning indeholder opkvalificering i dansk og matematik

En stor del af de unge i Brobygning til Uddannelse har brug for et fagligt løft for at få en oplevelse af at være klar til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Dette understøttes med faglig opkvalificering i dansk og matematik, der løfter de unges kompetencer svarende til adgangskrav og overgangskrav på erhvervsuddannelserne.

Et løft af de unges kompetencer

Brobygningsforløb sætter rammen om et systematisk arbejde med at løfte de unges kompetencer i dansk og matematik, så de unge bliver fagligt klar til at indgå i et grundforløb efter brobygningsforløbet. I gennemsnit har næsten 40 procent af de unge i brobygningsforløb ikke gennemført en eksamen i dansk i 9. klasse. Det betyder, at de har store udfordringer i forhold til uddannelsessystemet. Faglig opkvalificering er derfor helt centralt for, at de unge kommer til at opleve at være klar til at gennemføre en uddannelse.

Kort fortalt bidrager den opkvalificerende undervisning i dansk og matematik til at:

  • Løfte de unges faglige kompetencer svarende til adgangskrav og overgangskrav på erhvervsuddannelserne.
  • Sikre, at de unge får klar uddannelsesvejledning og indsigt i uddannelsessystemets krav og forventninger: Hvad er det relevante og realistiske uddannelsesvalg?
  • Sikre, at de unge får en oplevelse af at mestre de kompetencer, der kræves for at gennemføre en uddannelse.

Den faglige opkvalificering kan tilrettelægges på forskellige måder. Der er eksempler på brobygningsforløb, hvor der tilbydes undervisning i dansk og matematik til alle uanset fagligt behov og niveau. Der er også eksempler på forløb, hvor der alene tilbydes FVU til de unge, hvor en FVU-test har vist et sådant behov, og forløb, hvor de unge tilknyttes EUD-forløb sammen med elever på erhvervsskolerne.

Den faglig undervisning hos os handler om, at vise de unge hvilke faglige krav de vil møde på deres kommende uddannelse og forholde dem, at ved at tage livtag med det der er svært nu, så bliver det ”lettere” i fremtiden.
Jane Faber Holst
FVU underviser og mentor på Uddannelsesbroen