Fastholdelsesmentor efter brobygningsforløbet

Efter brobygningsforløbet kan de unge stadig tilknyttes en mentor, der støtter dem i overgangen til grundforløb og i at opnå en praktikplads.

Støtte til at opnå en praktikplads

Når den unge er påbegyndt ordinær uddannelse, kan uddannelsesmentor fortsætte og blive til en fastholdelsesmentor, hvis der er et sådant behov. Fastholdelsesmentoren følger den unge, indtil vedkommende har opnået en ordinær praktikplads.

Kort fortalt bidrager fastholdelsesmentoren til at:

  • Fastholde den unge i uddannelsen.
  • Minimere den unges fravær.
  • Understøtte, at den unge opnår en ordinær praktikplads.

Støtte til forskellige behov

I den samlede evaluering af Brobygning til Uddannelse (Center for Ungdomsforskning og Metrica, 2015) fremhæves det, at de unge har meget forskellige behov og derfor bruger mentoren på mange forskellige måder.

Nogle unge har stort behov for kontakt til mentoren og tilbydes, at mentoren kontakter dem ugentligt med enten et besøg, en sms eller et opkald. Andre har mindre behov for kontakt, når først brobygningsforløbet er afsluttet.

Mens det kommer naturligt for nogle unge at have en relation til mentoren, kan det være en stor opgave for andre at tage kontakt. Det er derfor afgørende, at fastholdelsesmentoren aktivt opsøger de unge, der har behov for mentorkontakt, for at understøtte deres fastholdelse i uddannelsen.