Informationsseminarer i juni om den nye pulje til udbredelse af brobygningsforløb

Kom og bliv klogere på intentionerne med puljen til udbredelse af brobygning og hør hvordan I kan få del i midlerne fra puljen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) afholder informationsseminarer om puljen til udbredelse af brobygning i samarbejde med de regionale arbejdsmarkedskontorer. På informationsseminarerne vil  STAR fortælle mere om de krav, vi stiller til de projekter, der har interesse i at ansøge om puljemidler. Der vil være god mulighed for at få afklaret konkrete spørgsmål i forbindelse med ansøgning til puljen, og ikke mindst vil arrangementet danne rammen om idéudveksling med andre projekter om eksempelvis etablering af det gode brobygningsforløb.

Alle interesserede opfordres til at deltage.

Arrangementerne finder sted som følger:

Tilmelding til informationsmøderne skal ske via ovenstående links. Sidste frist for tilmelding er den 20. maj 2016.

Nærmere information om puljen kan findes her: http://brobygningtiluddannelse.dk/pulje-til-udbredelse-af-brobygning-brobygning-som-foerstevalg/