Puljemidler til 14 nye brobyningsprojekter

Fra 1. januar er brobygning førstevalg i 34 kommuner landet over. Projekter på 14 erhvervsskoler har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om midler til at udbrede brobygningsforløb.

Fra 1. januar er brobygning førstevalg i 34 kommuner landet over.

14 projekter forankret på erhvervsskoler har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om midler til at udbrede brobygningsforløb, en indsats for unge på uddannelseshjælp. De 14 projekter skal gøre brobygning til førstevalg i 34 kommuner, når en uddannelsesparat ung skal modtage en uddannelsesrettet indsats. Puljens formål er at udbrede brobygningsforløbene til en række nye kommuner, samt udvide antallet af unge, der går på brobygningsforløb. I alt er der uddelt knap kr. 24,4 mio. til projekterne.

Læs mere her om, hvad et brobygningsforløb er.

De 14 projekter strækker sig over i alt 34 kommuner. I det kommende år skal omkring 25 % af alle uddannelsesparate unge i disse kommuner starte i et brobygningsforløb på en af de erhvervsskoler, kommunerne har indgået et samarbejde med. Det betyder, at op mod 2.800 unge vil blive inkluderet i et brobygningsforløb i 2017. Brobygning er dermed blandt de største indsatser på området i Danmark.

Projekterne er forankret på 14 erhvervsskoler, men foregår på tværs af over 30 erhvervsskoler. De forløber over det næste år, hvorefter projekterne overgår til drift. Ambitionen er at få cirka halvdelen af alle unge i forløbene ind på en uddannelse.

Brobygning har tidligere været gennemført i en lang række kommune med gode effekter. Læs mere om resultaterne af evalueringen af de tidligere projekter her.

Erhvervsskoler, der har fået puljemidler:

 • EUC Nord
 • Mercantec
 • Skive Tekniske Skole
 • Viden Djurs
 • Teknisk Skole Silkeborg
 • CELF
 • ESNord
 • EUC Sjælland
 • ZBC
 • NEXT
 • Svendborg Erhvervsskole
 • Sosu Syd i Aabenraa
 • Rybners
 • Tietgen