Uddannelsesmentor i hele brobygningsforløbet

Uddannelsesmentoren er en værdifuld sparringpartner, der sikrer fokus på uddannelsesafklaring og støtte i de unges overgang til uddannelse.

En vigtig sparringpartner

Under brobygningsforløbet får de unge tildelt en uddannelsesmentor, der skal sikre fokus på uddannelsesafklaring og støtte i overgangen til uddannelse. Mentoren er en medarbejder med viden om uddannelsesretninger og har redskaber til at håndtere de udfordringer, de unge oplever i forbindelse med uddannelsesafklaringen. Sekundært hjælper mentoren de unge med konkrete personlige problemer, der udgør en barriere for at komme i uddannelse.

Kort fortalt bidrager uddannelsesmentoren til at:

  • Understøtte de unges progression i form af afklaring til uddannelse, opstart af uddannelse og gennemførelse af uddannelse.
  • Give de unge en fortrolig sparringpartner i forhold til at håndtere de udfordringer, de møder undervejs i brobygningsforløbet.
  • Give de unge en oplevelse af at få et styrket netværk.

De unge giver meget tydeligt udtryk for, at mentoren og samtalerne med ham/hende har været afgørende for deres forløb på Uddannelsesbroen, og de har ligeledes været et solidt holdepunkt i forbindelse med opstart på uddannelse, hvor usikkerhed, tvivl og manglende tiltro til egen evner ellers kan fylde meget for nogle af de unge, der generelt har et spinkelt netværk og derfor kan mangle opbakning i de situationer.
Hanne Kirk
Uddannelsesleder på Uddannelsesbroen