Brobygning indeholder snusepraktikker på uddannelsesinstitutioner og i virksomheder

Snusepraktikker, hvor de unge afprøver forskellige uddannelsesretninger, bidrager til at afklare de unge i forhold til valg af uddannelse og styrker samtidig deres netværk.

Praktikken giver afklaring

Et brobygningsforløb indeholder kortere og længerevarende praktikker, hvor de unge afprøver forskellige uddannelses- og erhvervsretninger. Der skal tilbydes en bred vifte af muligheder, så de unges ressourcer og ønsker matches bedst muligt.

Kort fortalt bidrager snusepraktikkerne til at:

  • Give de unge en oplevelse af at have fået et øget fagligt netværk.
  • Understøtte de unges kendskab til og motivation for uddannelse.
  • Skabe afklaring om valg af uddannelse og beskæftigelse.
  • Give de unge konkrete oplevelser af, hvad uddannelse og arbejde indebærer i den virkelige verden.

Derved understøttes de unges motivation for uddannelse og deres identitet i forhold til arbejdsmarkedet. Snusepraktikkerne kan tilrettelægges på forskellige måder. For eksempel kan de samles i et længere sammenhængende forløb, eller de kan organiseres som en kombination af endagspraktikker, hvor de unge kan få et indtryk af de enkelte uddannelser og derefter vælge sig ind på praktikker af længere varighed. De unge kan også tilbydes snusepraktik i virksomheder, der giver dem indblik i et konkret erhverv.

Vores erfaring har vist os, at erhvervsskolerne har blik for de unge, der vil uddannelse – og dét giver de unge selvtillid og tiltro til at de dur til noget, at de kan lykkes uddannelsesmæssigt
Christian Stokbro Karlsen
Underviser og mentor på Uddannelsesbroen